Urbus Kub

En kub som strålar ut ett vitt ljus av godo/ondo?

Allt som besmeks av ljuset vittrar sönder och förintas till icke existens. Så länge kuben är i Obens låda är det lugnt.

Just nu förvaras Kuben i Svarta Tornet.

Urbus Kub

Gondorien wempa23