Ul-Gurgay

Ul-Gurgay är en demon med anknytning till Yarlah´t. På vilket sätt vet ni inte säkert. Det talas om att de båda är underställda Azathoth men om de är jämlikar eller ej det vet ni inte.

Det första mötet med Ul-Gurgay var i Morcars tempelruin i formen av en staty föreställande en grotesk varelse med långa apliknande armar som avslutades med kloförsedda händer, stora betar i en enorm käft, ett par horn i pannan och ett tentakel liknande skägg.

Demonens första offer var Agita, den röde damen som ni fört fram till hans altare. Vad offret innebar vet ni inte, men med all säkerhet var det inte offret som väckte upp demonen.

Den sten Agita bar kring halsen var nyckeln till hans uppvaknande.

Morcars Prästerskap är de främsta dyrkarna av Ul-Gurgay er veterligen.

Ul-Gurgay

Gondorien wempa23