Tvillingstaden

Tvillingstaden är en stad som delas på mitten av Blodsforsen.

Den västra sidan av staden tillhör Maharta och den östra sidan av staden tillhör Gondorien.

De båda stadshalvorna är inte identiska, men de liknar varandra.

Nyckelväktarna
De Grå
Kejserliga Spiran

Tvillingstaden

Gondorien wempa23