Rasacker

En varelse som mäter 2-3 meter över mark. En blandning av människa och korp?

Rasacker

Gondorien Falken