Phelans katakomber

Lös info som sägs av pöbeln i Skugge

  • Demondyrkares heliga tempel
  • Ett fängelse där en ohelig man hålls fången
  • En demon finns fängslad där
  • Tindrande Vishetens sekt har huserat där
  • En portalväg som leder till Rindor
  • Ett uråldrigt bibliotek
  • En grav med heliga reliker
  • Utdömd byggnad som är för farlig för att gå in i
  • Phelan Armides gamla arbetsrum finns i källaren

Phelan Armides greps här och hans tillhåll är nu helt utblåst av Aldarians magi.

den gråtande skallen öppnade en lönndörr som ledde in till det innersta av kontor. Här hittades informationen om Ögonskördare

Phelans katakomber

Gondorien wempa23