Morcars

Morcars tempelruin ligger två dagar bort från Garda i en dalgång intill foten på Södra Malm Massivet.

För att ta sig in genom porten som varit förseglad i århundraden eller liknande behövdes en dvärg som betalat stenpriset. Ledda av Agita, den röde prästinnan visades ni porten och tack vare Bern lyckades ni ta er in.

I ruinen hittades Ul-Gurgays staty som väcktes till liv.

Den port som Bern öppnade var prydd med dvärgiska runor. Översatt till vårt språk stod det:

Det förslavade folket lider.
Det förslavade folket är fängslade.
Det förslavade folket betalar stenpriset.
Jag förbannar Tempelstaden Morcars skapelse.
Jag förbannar den plats som tog min älskade ifrån mig.
Jag förbannar stenporten som öppnade sig för min älskade.
Du dvärg av det förslavade folket som är fri kan öppna porten.
Du dvärg av det fria folket som har betalat stenpriset kan öppna porten.
Du dvärg av det fria folket som fortfarande lider och har lidelse kan öppna porten.
R.E

Morcars

Gondorien wempa23