Maharta

Styrs av Kung Logan Gavin av Maharta

Tvillingstaden styrs av Darado Logan av Maharta, ”Stadens Väktare”

Lohsa Shan (gift med Asmors dotter Cina) är Darado´s högra hand och statsvaktens överbefälhavare.

Ramis Shan överstepräst i Archarordern.

Revas al´Sies tidigare nyckelväktare fungerar nu som rådgivare åt Darado.

Kerim Rey´an är den nuvarande Nyckelväktaren.

Den gud som dyrkas kallas Ljusets herre eller Ljusbringaren, Arch-Indar
Lägre gudar som också dyrkas i kungadömet:
Astalon –hantverkaren
Lims-Kragma – den som dömer själen
Killian –natur
Ruthia – lady luck
Onaka – krigaren
Silban – kunskap
Sarig – magi
Banath – tjuv, trixter

Maharta

Gondorien wempa23