Hashshashin

Hashshashin är en lönnmördar sekt.

assasinerna, haššāšīn, شين

Enligt efterforskningar finns deras bas på Klippan, men vart den ligger är fortfarande osäkert.
Khalpur nämns som ett alternativ. En ö som jag inte kommer ihåg namnet på är ett annat alternativ.

Hashshashin

Gondorien wempa23