Gyzels Apotekarne

Den forne giftmånglaren Gyzel ligger bakom Gyzels Apotekarne som numera är hovleverantör åt Kejsare Asmor på allt i örtväg. Allt från läkande medikament till gifter av olika slag.

Den första inrättningen av Gyzels Apotekarne slog upp sina portar år 95 i Tvillingstaden på dess västra sida i Maharta. Dags dato finns det butiker i Rindor, Bardhamn, Skugge och Tirami. Allt för att Kejsare Asmors folk skall ha möjligheten att komma åt botemedlet mot det dödliga giftet den-oblern som florerar i olika mutationer. En Epidimie kommer sällan ensam som det heter.

Förutom ett överfyllt lager av allehanda örter an-oblern är Apotekarnes signum.

Gyzels Apotekarne

Gondorien wempa23