Gondorisk Tidslinje

Notera! Detta är en ungefärlig tidslinje. Äldre Gondorisk historia har glömts bort eller nämns inte av andra anledningar.

fKAt Före Kejsare Asmors Tid

• Det Gondoriska kejsardömet bildas i samband med att piraten Gondor Bas´Tyr från öriket Tari´k landstiger och erövrar Bardhamn år 153fKAt.

• År 152fKAt Gondor Bas´Tyr I sluter ett avtal med Elyseum och lovar dem en frizon i norra delarna av Kejsardömet Gondorien. Bas´Tyr I är intresserad av havet, handelsrutter och Bittra sjön och behöve en allierad och trogen vän norröver.

• År 148fKAt Den lilla byn Västaby börjar befolkas av Tari´kier och växer sig allt större.

• År 130fKAt Västaby blir Västhamn. En viktig utpost för den Kejserliga piratflottan i kampen om Bittra sjön (-havet).

• År 126fKAt Belor Bas´Tyr II, den första arvtagare till Kejsaren föds. Modern förblir okänd och Belor är den ända rättmätiga arvingen.

• År 120fKAt Barbarfolket från Rindorien gör räder mot de nordligaste byarna och städerna av Gondorien. Kejsare Bas´Tyr I överlämnar problemet till Elyseum och låter Ärkeinkvisitorn, kallad Hammaren beskydda gränsen. Ett blodig och långdraget krig mellan Rindorien och Svarta Tornet påbörjas.

• År 116fKAt Kriget i norr ebbar ut. Ingen står som segrare. Barbarfolket drar sig tillbaka upp i bergen för att samla kraft. Hammaren förlorade många goda soldater och adepter, men lyckades i en av de slutliga sammandrabbningarna befria ett flertal dvärgar ur klanen Stenoxe. Dvärgarna, det förslavade folket gavs friheten av Hammaren och tilldelades uppgiften att påbörja utbyggnaden av Svarta Tornet.

• År 110fKAt Gondor Bas´ Tyr I insjuknar och oförmögen att leda landet och flottan. Belor Bas´Tyr II befinner sig långt från Gondorien vid tillfället, och landet står utan egentligt styre.

• År 109fKAt Gondor Bas´Tyr I avlider i sin säng. Arvtagaren Belor är ute till havs och Ärkeinkvisitorn rycker in som ställföreträdande Kejsare.

• År 109-85fKAt I 24 år styrs Gondorien av Hammaren. Dokumentation om vad som inträffat under denna tiden är obefintlig.

• År 85fKAt 41 år gammal återvänder Belor Bas´Tyr II från havet. Han är inte född till att vara Kejsare, men tvingas till sin plats.

• År 84fKAt Belor äktar en jungfru vid namn Levita Stjärnfödd, utvald av Hammaren. En jungfru med starkt blod som kan ge Belor en arvinge. Hur många bastarder som finns ute i världen är okänt och inget någon lärd vill tvista om.

• År 80fKAt Levita föder Belor´s första barn. En dotter som döps till Acia

• År 78fKAt Levita föder Belor´s andra dotter som döps till Felicia

• År 75fKAt Levita föder Belor´s trede dotter som döps till Cecilia

• År 70fKAt Levita föder Belor´s fjärde dotter som döps till Zebina

• År 68fKAt Levita föder Belor´s femte dotter som döps till Tamida

• År 66fKAt Levita föder Belor´s sjätte dotter som döps till Ofelia

• År 64fKAt Alla Belor Bas´Tyrs döttrar försvinner under mystiska omständigheter

• År 64fKAt Angus Bas´Tyr III, arvtagaren föds och moder Levita dör i barnsäng.

• ÅR 56fKAt Asmor föds och lämnas på Elyseums gator. Jeremia Patél hittar honom.

• År 52fKAt Asmor visar sig vara en speciell pojke som intresserar magikerna i Svarta Tornet.

• År 51fKAt Asmors studier och träning i Svarta Tornet påbörjas mer allvarligt

• År 47fKAt Belor Bas´Tyr II avlider av hög ålder och Angus Bas´Tyr III tar över makten som 17 åring

• År 46fKAt Asmor upptas som adept. Den yngste genom tiderna.

• År 44fKAt Asmor genomgår en prövning och visar sig vara immun mot magisk åverkan.

• År 44fKAt Asmor flyr från Svarta Tornet med sin mästare och vän Jeremia.

• År 41fKAt Asmor intrigerar med hövdingarna i Rindorien och maktkampen börjar.

• År 40fKAt Asmor antas som förste ”utböling” som klanledare över en mindre klan. ”Asmors utvalda”

• År 39fKAt Asmor besegrar hövding Karack Hjälmkross i en duell och vinner makten över Rindorien.

• År 38fKAt Dvärgarna i Södra Malm Massivet befrias från sitt slaveri och Rindor börjar byggas.

• År 37fKAt Kejserliga Akademin börjar byggas under uppsikt av Jeremia

• År 36fKAt Asmor erövrar Garda med sitt ”nya folk”. Barbarerna och dvärgarna.

• År 34fKAt Asmor vinner kampen om Bardhamn mot Angus Bas´Tyr III utan blodsspillan och utser sig till Kejsare av Gondorien.

• År 33fKAt Asmor äktar Tira. En enkel kvinna från Bardhamn med utländskt påbrå.

• År 31fKAt Kuststaden Tirami döps efter Kejsarinnan Tira. Staden byggs ut och influeras starkt av Tira´s tankar och minnen från sitt hemland.

• År 30fKAt Rindor utses till Gondoriens huvudstad.

• År 29fKAt Tira föder Asmors förta barn och ända arvinge, Asmor II

• År 28fKAt Den Kejserliga Akademin står färdig och Jeremia utses till Stormästare

• År 25fKAt Svarta Tornet fängslar nekromantikern Kemp Ne´fril Dödsvandraren.

• År 15fKAt Dvärgklanen Silverhammare finner en silverrik åder och gruvbyn Silvergruva uppstår.

• År 15fKAt Lyckan slår upp sina portar till dvärgarnas ära

• År 14fKAt Asmors Argentum färdigställs och det första silversmidet skeppas iväg

• År 10fKAt Asmors Arma levererar de första rustningarna till det Kejserliga livgardet.

• År 9 fKAt Angus Bas´Tyr III, den tidigare Kejsaren sänks med sitt skepp och dör utanför Slättö.

• År 8 fKAt Asmors Navalia färdigställs och den Kejserliga flottan börjar byggas

• År 5 fKAt Änkebukten & Kaparsundets pirater undanröjs för att skapa en trygg handelsrutt

• År 3 fKAt Rebeller i Garda nedgörs av den Kejserliga armén ledda av Asmor II

• År 2 fKAt Asmor II äktar Varina, ståthållaren Danton av Gardas äldsta dotter. Allt för att imperiet

• År 1fKAt Varina föder Asmor II´s arvinge Asmor III.

• År 0 Kejsaren Asmor I Erövraren, ljusets förkämpe begravs och den Kejserliga statyn reses.

• År 0 Asmor II inför den Kejserliga tron i samband med att folket svär honom trohet.

• År 0 Tindrande Vishetens kyrka bildas av Corwin Mahkra strax norr om Tirami

• År 0 Maharta startar en offensiv för att återta Garda och Kejsare Asmor II sätts genast på prov. Slaget om Garda pågår i 3 i månader, och avslutas tack vare att Kejsaren äntligen får understöd sjövägen. Piratskepp fyllde bukten lastade med soldater från Bardhamn, Tirami och Asmors Navalia.

• År 1 Viktiga ädlingar försvinner spårlöst från Tirami och Kejsare Asmor III tar Svarta Tornet till hjälp för att undersöka saken.

• År 1 Tindrande Vishetens kyrka visar sig vara en djävulsdyrkande sekt. De tillber Yarlah´t, kallad ”Jägaren i mörkret”. Yarlah´t är en av de yttre gudarna som i mänskliga gestalt sägs vara en skugglik varelse som försvinner i mörkret och skuggorna. Yarlah´t är en av Azathoth´s tjänare ( kallade den sovande, den drömmande, döden, ondskan, demonsultanen m.m ). Kyrkan förstörs per omgående och 183 kranium hittas i en katakomber. Magiker, sökare, och jägare från Svarta Tornet börjar sin jakt efter Corwin Mahkra som sägs vara mannen bakom sekten. Totalt 203 sektmedlemmar jagas ner och förs till Elyseum. Kejsaren tar beslutet att hänga en anhängare per dag tills någon yppar den information de vill ha. Yarlah´t, ”Jägaren i mörkret” varken grips eller dräps. Ingen sektmedlem yppar något användbart, och Yarlah´t är sannerligen inte mer än en myt.

• År 2 Inhysandet av 203 fångar visade sig vara för mycket för Elyseum, Svarta Tornet byggs ut för framtiden.

• År 3 Phelan Armides arresteras och förs till Svarta Tornet. Sökarnas arbete är slutfört. Den siste anhängaren av Tindrande Vishetens sekt är gripen. Den ockulta litteraturen som Phelan förvarat i sin boning beslagtas av Ärkeinkvisitorn.

• År 7 En lönnmördare ur sekten Hashshashin grips av Svarta Tornet. Sekten; assasinerna, haššāšīn, شين har tidigare aldrig skymtats i Gondorien. Assasinernas utbredning befaras vara växande. Lönnmördaren lyckas trots hård bevakning både magisk och ordinär ta sitt liv.

• År 12 Österfyr siktar fiendeskepp från norr. Den Kejserliga flottan rustar för strid, men ingen strid utbryter utan fiendeflottan vänder åter norrut. Vem som sänt flottan från norr står oklart. Asmor II skickar iväg ett skepp för att få den information som behövs, men skeppet återvänder aldrig.

• År 18 Skepp på väg till och från Bardhamn kapas av pirater. Asmor II lägger mer energi på att försöka stoppa problemet. Den Kejserliga flottan ges större befogenheter, men till ingen nytta. Piraternas skepp är mästerligt byggda och lyckas alltid ta sig undan.

• År 20 Asmor II avlider 49 år gammal, giftmördad i det Kejserliga palatset i Rindor. Vem som ligger bakom dådet står oklart. Maharta är starkt misstänkt.

• År 20 Asmor III tar över makten med hjälp av den outtröttlige Stormästaren Jeremai.

• År 20 Ärkeinkvisitorn lägger fram bevis gällande mordet på Asmor II som pekar på att Kungadömet Maharta ligger bakom dådet. Kejserliga Akademin, kallad ”Städet” med Jeremia i Stormästarrollen förkastar bevisen. En schism mellan Hammaren & Städet befaras, men Asmor III lyckas ta kontrollen över situationen.

• År 26 Asmor III inleder ”hämndens krig” mot Maharta. Stormästare Jeremia får ge vika och tillåta de tidigare framtagna bevisen gällande mordet på Asmor II. Slaget vi Ransinforsen är ett blodigt slag, som Kejsaren segrar. Ransinforsen döps snare om till Blodsforsen.

• År 26 Kriget fortsätter och Tvillingstaden belägras. Skärmytslingar och stridigheter fortlöper i ett flertal månader. Varken Kejsaren eller Kung Gavin av Maharta ger vika.

• År 27 Asmor III och Gavin av Maharta sluter ett fredsavtal. Tvillingstaden delas på två och ”De två städernas väktare” utses, även ”De två nycklarnas väktare” utses som ett ämbete i staden.

• År 28 Rindors gator rensas upp och restaureras.

• År 29 Handelsrutten mellan Tvillingstaden och Bardhamn öppnas och fyller på den Kejserliga kassan avsevärt. Bardhamn var tidigare en viktig plats. Från nu är Bardhamn världens nav för handel.

• År 30 Kust och havspiraterna skapar återigen problem för Kejsaren. Handelsrutten mellan Tvillingstaden och Bardhamn utsätts för mängder av attacker. Hela skepp och laster försvinner och problemet med piraterna sätter fredsavtalet på prov.

• År 31 Piratkaptenen ”Svarte Angus” tillfångatas och avrättas offentligt. Hans huvud transporteras av Kejserliga gardet till Tvillingstaden som ett bevis på kapandet är över.

• År 37 Silvergruva är tömd på silver. Dvärgklanerna samlas för rådsslag och beslutar att söka på olika håll. Ätten Silverhammare håller sig kvar i hopp om att finna en glömd åder.

• År 40 Stridigheter dvärgklanerna emellan. Rödskägg och Silverhammare drabbar samman, men båda klanerna benådas av Asmor III trots massiv blodutgjutelse. De två klanerna säras och tilldelas varsin del i det Södra Malm Massivet. Silverhammare tillåts stanna i Silvergruva.

• År 43 Dvärgätten Silverhammare tror sig hitta en ny silveråder, men det är ännu ett bakslag. Jakten efter silvret belastar även leveranserna av malmen till Asmors Arma. Kejsare Asmor III ger Silverhammare en varning och krav på bättring.

• År 44 Asmor IV föds på dagen 100 år efter Asmor Erövrarens födelse.

• År 47 Asmor III skapar i samråd med Stormästare Jeremia; Rådet

• År 47 ”De två nycklarnas väktare” lämnar över ansvaret till sin arvinge.

• År 49 Asmor III´s andre son Tavelor föds

• År 54 Asmor III´s tredje son Tramba föds

• År 59 Asmor III avlider och Asmor IV tar över rollen som Gondoriens yngste Kejsare.

• År 63 Kejsare Asmor IV äktar Naranda

• År 64 Asmor IV´s första dotter Bina föds

• År 66 Asmor IV´s andra dotter Cina föds

• År 68 Tavelor utses som Krigsherre av Asmors-Arma

• År 69 Asmor IV´s tredje dotter Raza föds

• År 71 Asmor IV´s förste son och arvinge Asmor V föds

• År 72 Stormästare Jerimia avsäger sig posten som Stormästare efter 100 år, och skapar i samråd med Asmor IV posten; Spirituell ledare och mästare över den Spiritualismens magiskola. Den femte skolan i Akademin.

• År 73 Tramba utses till Krigsherre av Asmors-Navalia

• År 78 Kejserliga Akademins råd utsätts för ett attentat. Någon inom Akademin är inte vem dem utger sig för att vara utan en lönnmördare från sekten Hashshashin. Svarta Tornets sökare sätts in som hjälp. Hammaren & Städet har aldrig tidigare ingått ett liknande samarbete så tätt.

• År 79 Bina äktar Handelsfursten Kordan och bosätter sig i Tirami.

• År 80 Hashshashin medlemmen Hassan ibn Sabbah grips. Känd under namnet Alder Dormand, en framstående Animalism magiker i Akadem. Ärkeinkvisitor Dent lyckas hålla fången från att ta sitt liv, och föra honom till Svarta Tornet. Vid gripande lyckades dock Hassan ibn Sabbah giftmörda en mästare inom Svarta Tornet.

• År 86 Cina äktar den betydande lorden Lohsa Shan i Tvillingsstaden. Lohsa är från den västra sidan av Blodsforsen och giftermålet är av vikt för framtida samarbete. Alla viktiga män och kvinnor från Gondorien närvarar.

• År 86 Storinkvisitorn lämnar Svarta Tornet för Cinas giftermål. Hassan ibn Sabbah flyr från Svarta Tornet. Ingen har tidigare lyckats med denna bedrift. Två överkväsare mördas vid flykten. Jakten på Hassan börjar.

• År 90 Asmor V utses till Krigsherre av Bardhamn

• År 96 Ett handelsfartyg med okänd last från Kahlpur, Maharta anländer aldrig till Bardhamn som planerat.

• År 96 Svarta Tornets ”Lyssnare” och Akademins ”Själavandrare” attackeras av en utomvärldslig fara. 12 magiker från Akademin blir själslösa i attacken. Två Lyssnare påträffas döda i Tirami. Spår tyder på att Tindrande vishetens sekt har återvänt.

• År 96 ”Jägaren i mörkret” befaras vara tillbaka. Den/det ”Krälande kaos” är också något som hörs i de dunkla skuggorna.

• År 96 Nutid

Gondorisk Tidslinje

Gondorien wempa23