Förseglat pergament

Den evigt förseglade porten har öppnats. Blod har spillts och de fjättrade ur Morcars Prästerskap har lämnat helgedomen. Prästerskapets själar är äntligen fria. Sju av dem har hittat hem, men den åttonde irrar fortfarande runt i ett dunkelt landskap på flykt undan ljuset.
Fri men ändå fängslad.
Telepenikes själ är på flykt. Telepenikes själ är vilse.
Ett offer av en oskuld inför Ul-Gurgay kommer inte att få hennes själ att återvända. Det krävs mer än en oskuld. Det krävs en utvald.
De sju har talat till mig. De sju kommer att tala till er.
De sju har förnimt doften av den utvaldes blod och vidrört dennes själ, men något felade.
Den utvaldes själ var ren men inte rätt. Den utvaldes själ kanske skyddas av Kejsaren. Den utvaldes själ kanske har en tvillingsjäl.
Ett månvarv till är vad som krävs för att de sju skall få svar på sina frågor. Ett månvarv till är den tid ni behöver vänta på återuppståndelsen.
Den utvaldes blod är nyckeln till Telepenikes återförenande med sina systrar och bröder.
Den utvaldes blod är nyckeln till Ul-Gargay´s återuppvaknande.
Den utvaldes blod är nyckeln till Kejsardömet.
Den utvaldes blod är nyckeln till seger.
__
__
Vid pennan broder Siza Renfets av Morcars prästerskap

Förseglat pergament

Gondorien wempa23