Den Tindrande Vishetens Kyrka

Kyrkan eller sekten bildades år 0 av Corwin Mahkra. De använde Den Skinande Bägaren för att åkalla Jägaren i mörkret. Det krävde mängder av offer för att Jägaren i mörkret skulle dela med sig av en liten del av sin kunskap om universum.

Trots att sekten fördömdes av de lokala kyrkorna växte den till ca 200 medlemmar. Efter flera mystiska försvinnanden i området blev sekten uppmärksammad av hela samhället och Kejsare Asmor.

Kyrkan brändes till grunden och raserades till ruiner år 1.
183 kranium hittades i kyrkans källarvåning.
Jakten på Corwin Mahkra startades i samband med brännandet av kyrkan.
203 sektmedlemmar jagas ner och förs till Elyseum och Svarta Tornet. Jakten pågår i ett flertal år.

År 3 arristeras Phelan Armides, den siste anhängaren av Tidrande Vishetens Kyrka. I hans bibliotek och boning i Skugge påträffas en massa ockult litteratur som beslagtas av Hammaren.

Den Tindrande Vishetens Kyrka

Gondorien wempa23