Brev

Vi sörjer vår broder Aldarians bortgång. En av hans sista önskan i vårt själsliga möte var att Awrado skulle ges chansen att bli en av oss i lilla rådet. Awrado kommer att ges den chansen om han är villig att utföra prövningen. Det lilla rådet är underbemannat och måste rustas i dessa mörka tider. Hammaren och Städet går på knäna. Kejsaren gör allt i sin makt för att hålla riket i stånd mot den anstormande faran som vi ännu inte vet något om._
__
Efter Aldarians förmaning har det lilla rådet undersökt händelserna kring epidemin. Det gift som appliceras i ett flertal brunnar i norra flygeln av Rindeby härstammar enligt uppgift från Oblern. Det var en förfinad och mer explosiv Obler, som enligt Farran Grönkåpa hade varit omöjlig att hitta utan Awrados varsel gällande vilka ingredienser som var ett måste för att framställa en variant av An-Oblern.
__
Dessa ingredienser fanns ej att tillgå hos Kejsarens och Akademins hovleverantörer, men lyckligtvis slog Gyzels Apotekarne upp sina portar i anslutning till epidemin. Detta har undersökts efter Aldarians inrådan.
__
Gyzel har tidigare ansökt om att få leverera olika örter och droger till Kejsardömet, men fått avslag. Lokala apotekare och män ur Akademin har skött det hela o Kejsarens vägnar. Gyzels prissättning var den största haken vid den senaste upphandlingen som enligt rullorna ägt rum för knappt ett år sedan. Gyzels Apotekarne slog upp sina portar som ett fristående apotek utanför apotekarne skrået. Den första butiken öppnades samma dag som Kejsaren avslog hans erbjudande, men inte i Rindor. I Tvillingstadens västra del finns Gyzels första apotekarne. Ett gediget apotek med alla sorters örter, droger, gifter och medikament som anstår en gedigen hovleverantör.
__
Från den dagen Gyzels Apotekarne avslogs har expansionen fortgått. Lägligt nog i samband med epidemin, men inte på något vis fällande slogs Gyzels Apotekarne upp portarna i Rindor, Bardhamn och Tirami. Utbudet var lika slående som det ursprungliga apoteket i Tvillingstaden och de ingredienserna som Farran behövde fanns att tillgå hos Gyzel.
__
Det blev en dyr historia för Kejsaren, men numera finns ett upprättat kontrakt med Gyzels Apotekarne som hovleverantör. Kejsaren har avslagit allt vi lagt fram för att försöka bevisa Gyzels inblandning i epidemin. Aldarians ord vägde tungt, men inte tillräckligt. Den information Aldarian gav oss innefattade en handelsman vid namn Krivek och även hans bolag som numera är helägt av Gyzel. Krivek är tidigare känd hos Kejsaren som en god man som utsatts för angrepp från konkurrerande handelsmän genom åren. Krivek har vid ett flertal gånger smutskastats och det har även lagts fram hemska, men falska anklagelser mot honom. Enligt en loggbok från Garda skall Krivek ha anklagats för försök till giftmord, men friats av en inkvisitor på plats. I samma stund hängdes gärningsmannen. En obetydlig handelsman vars namn inte finns upptaget i rullorna. Bevisbördan var tillräcklig för att inkvisitorn från Hammaren hade full rätt till avrättningen. Allt för att upprätthålla den goda kontakten med Krivek och hans formidabla kontakt-& distributionsnät. Det tynger våran hjärtan att vi inte på något vis kan hjälpa Aldarian med hans önskan.
__
Barrón, som överlämnar detta dokument är också en del i Aldarians sista önskan. Han är Aldarians halvbror och numera en del av följet. Hans uppgift att föra er ur trångmål är första delen i hans uppdrag. Barróns andra del är att överlämna eller bära, Aldarians själssten. Den fungerar som en kompass, och kommer leda er till Aldarians baneman. När ni funnit Aldarians baneman vill han att ni släpper hans själ lös så att han skall få sin kroppsliga och själsliga hämnd.
__
Ta väl hand om Barrón. Han är en god man som tjänstgjort i Kejsarens tjänst hela sitt liv.
___

Brev

Gondorien wempa23