Blodsforsen

Blodsforsen delar Tvillingstaden i två delar: Maharta och Gondorien.
Den går enbart att passera över bron eller genom lönngångar under vattenfallet.

Tidigare hette forsen Rensinforsen, men efter en massa blodutgjutelse döptes den om till Blodforsen.

Ovan städerna är den för bred och ström för att ta sig över med båt.

Blodsforsen

Gondorien wempa23