Bardhamn

Hamnstad längst ner i Gondoriens södra del.

Handelsmecka. Allt går via Bardhamn.

Utanför Bardhamn finns den beryktade Änkebukten där pirater härjade längre tillbaka i tiden.

Bardhamn

Gondorien wempa23