Adeptbrev

Bäste herr Dar´han av Huset Laran,
__
Fyra nya noviser har precis slutfört sin utbildning och är redo att tjänstgöra åh mina vägnar i Maharta. De är alla utbildade i administration, ekonomi och marknad men de behöver tid ute på fältet. En smältdegel som Maharta är perfekt för deras fortsatta träning till perfektion.
Du har tidigare förfinat mina adeptrar och när de väl återvänt till Bardhamn har de alla varit fullfjädrade handelsmän ut i fingerspetsarna. Gör samma goda jobb med dessa herrar så skall du belönas därefter.
__
Ta väl hand om mina adeptrar, Killian, Godric, Waldhar och Feredir.
__
Mål väl,
__
Bästa hälsningar Stefner

Adeptbrev

Gondorien wempa23