Tag: dokument

Results

  • Brev

    _Vi sörjer vår broder Aldarians bortgång. En av hans sista önskan i vårt själsliga möte var att Awrado skulle ges chansen att bli en av oss i lilla rådet. Awrado kommer att ges den chansen om han är villig att utföra prövningen. Det lilla rådet är …

  • Adeptbrev

    _Bäste herr [[:dar-han-laran | Dar´han]] av [[Huset Laran]],_ __ _Fyra nya noviser har precis slutfört sin utbildning och är redo att tjänstgöra åh mina vägnar i Maharta. De är alla utbildade i administration, ekonomi och marknad men de behöver tid ute …

  • Förseglat pergament

    _Den evigt förseglade porten har öppnats. Blod har spillts och de fjättrade ur [[Morcars]] Prästerskap har lämnat helgedomen. Prästerskapets själar är äntligen fria. Sju av dem har hittat hem, men den åttonde irrar fortfarande runt i ett dunkelt landskap …