Yarlah´t

Description:

Yarlah´t kallad Jägaren i mörkretär en av de yttre gudarna som i mänsklig gestalt sägs vara en skugglik varelse som försvinner i mörkret och skuggorna. Yarlah´t är en av Azathoths tjänare.

Bio:

Yarlah´t

Gondorien wempa23