Vincent

Krögare på Kejserliga Spiran

Description:

Krögare.

Här finns det hållhakar och Vicent kan nog räknas som en bundsförvant?
Den gode Bernst kan också räknas in om vi skall tro på deras snack.

Bio:

Vincent

Gondorien wempa23