Städet

Akademins överhuvud

Description:

Den Kejserliga Akademi av den högre skolans magi styrs av Kahl-Kan, kallad Städet.
Under Kahl-Kan lyder fem utvalda magiker som styr varsin del av Akademin även kallad Akademien. Tillsammans bildar de Det stora rådet.

Dessa fem utvalda har i sin tur fem utvalda magiker under sig som ingår i Det lilla rådet.

Städet skyddar Gondoriens själ och tillsammans med Hammaren är dessa två instanser Gondoriens skydd mot omvärlden.

Bio:

Städet

Gondorien wempa23