Phelan Armides

Description:

Den siste ur Den Tindrande Vishetens Kyrka som grips. Hans tillhåll under kyrka i Skugge töms på ockulta ting och Hammaren sätter lås och bom på hans håla.

Bio:

Phelan Armides

Gondorien wempa23