Kahl-Kan

Städet

Description:

Efterträdare till Jeremaia, kallad Städet. Kejsarens första hand om man skall lyssna till Akademins Stormästare. Kejsarens andra hand om man skall lyssna till Hammaren

Bio:

Kahl-Kan

Gondorien wempa23