Isilia

Fängslad själ

Description:

Hon var en skönhet utan dess like, och trolovad med den Rindoriska Barbörhövdingen Gargor. En bergets dotter, Måndalens dotter.
• En av Gargors främsta kämpar; Thrundil Drakdödaren skall enligt sägen försökt få Gargor att avbryta trolovningen till förmån för sin egen son Rundil Enögd. (Som en ”betalning” för utfört arbete; Drakdräpande).
• Rundil var smed till yrket och bosatt i närheten av Måndalen (I Södra Malm Massivet). Han tillverkade många gåvor till Isilia i hopp om att vinna hennes hjärta, men eftersom hans herre Gargor var ämnad att äkta henne insåg han att han aldrig skulle få någon kärlek tillbaka.
• Isilia tillfångatogs av demondyrkarna och var på väg att offras, men valde att ta sitt liv genom att hoppa ut för en klippa.

  • R.E, Rundil Enögd tillverkade ett smycke till Isilias minne. Ett smycke i renaste guld som han placerade på den plats där hon dog.
Bio:

Isilia

Gondorien wempa23