Awrado

Magiker från Kejserliga Akademin

Description:

Bio:

Född och uppväxt i Västhamn för att senare i livet söka sig upp till akademien och vidga sina vyer.

Är en framgångsrik Symbol och psy magiker med goda kunskaper i växtriket och vad som kan bryggas av de små liven.

Awrado må vara ung och oerfaren, men låt inte hans utseende lura dig.

Awrado

Gondorien JonathanOhlson