Gondorien

Offra en oskuld eller Vitas?

April 15

Ni finner ruinen av Tindrande Vishetens Kyrka. Platsen utstrålar ondska och det finns spår av okulta tecken och gärningar lite varstans. Ni börjar med undersökningar och placerar ut Falk som vakt mot söder utifall någon följt er från Tirami.

April 16

Vitas anländer med två av sina bröder. De har en stulen vagn innehållande en jungfru. Flickan i fråga är fager som en sommaräng, oskuld och dessutom troende inom den Kejserliga tron. Ett perfekt offer enligt Vitas. Ett offer som kommer att ge er kontakten med Det Krälande Kaos.

April 16

Vitas förbereder en ritual vid ruinen. Han har Aldarian till sin hjälp. I samma stund klarar Pönza inte av att offra en oskyldig kvinna som dessutom är väldigt vacker. Vagnen är bevakad av Vitas två bröder, men Pönza använder sin list och charm för att få iväg dem. Han räddar kvinnan från en säker död och iscensätter hennes flykt genom att slå sitt huvud blodigt mot vagnen.

April 16

Tumult och panik. Av Pönzas ingripande blir det kaos. Vitas två bröder dräps snabbt och effektivt av Grim och Awrado. Skeendet blir ohållbart för Aldarian som håller på att upprätta ritual platsen så han måste snabbt tänka ut ett sätt att dräpa karln. Aldarian satsar allt på ett kort och misslyckas katastrofalt med att bränna upp Vitas.

April 16

Falk hör ljudet av strid och vänder tillbaka mot ruinen. Han ser hur Aldarian brinner och Vitas är redo att attackera honom själsligen. Ingen tvekan. Falk avlossar en pil som penetrerar strupen på Vitas, som faller död ner över altaret.

April 16

Vitas blod forsar ut över altaret och något inträffar. Ett svart kaos av krälande tentaklar tränger sig ut ur Vitas innandöme. Sakerna letar sig ner under ruinen och återvänder upp med en gråtande dödskalle för att sedan försvinna i ett moln av mörker.

April 17

Under natten talar den gråtande skallen till Awrado. Han vill föras hem till sina bröder och vila vid deras sida. I gryningstid anländer Bern flåsande. Hans sena ankomst beror på att han haft koll i skog och mark utifall det Kejserliga gardet har satt efter Vitas män. Nyheterna är inte av godo. Ett tjugotal ryttare är på väg mot just den plats där ni nu är.

April 17

Falk och Pönza tar första skiftet. De håller utkik efter en anstormande armada av gardister. Ruinen är en slaktplats och inte riktigt undersökt, och gruppen vill få allt på det klara innan platsen lämnas. Två ryttare skymtas. Ingen tvekan här inte. Falk sätter en pil i strupen på den första, Pönza avfyrar en skäkta mot den andra. Pilen sätter sig i armen och den Kejserliga ryttaren tar till flykten. Dock så har Falk fått upp en ny på på strängen så gardistens strupa penetreras inom sekunder.

April 17

Två kejserliga gardister på kontot. Vad göra? I vild panik iscensätter gruppen en sammandrabbning mellan gardisterna och Vitas och anhang. Ingen bär en båge och tre av de döda har en pil genom strupen så lite märkligt ser det allt ut. Hals över huvud tar ni till flykt i tre olika formationer. Lösa hästar skickas också iväg som ett villospår.

Comments

wempa23

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.