Gondorien

Den Tindrande Vishetens Kyrka

#spelmöte1

April 7

Ni kontaktas eller omhändertas av olika anledningar och förs till Svarta Tornet där ett möte med Ärkeinkvisitorn, kallad Hammaren äger rum. Ni tilldelas ett uppdrag att jobba utanför systemet. Alla era tidigare befogenheter tas tillfälligt bort. Gruppen skall resa inkognito för att undersöka, och på eget initiativ infiltrera Den Tindrande Vishetens Kyrka, som enligt rykten återigen uppstått ur intet. Är Yarlah´t kallad Jägaren i mörkret verkligen tillbaka?

April 9

Ni utgår från Tirami och väldigt snart är ni en skumraskens sekt på spåren. Deras ledare konfronteras i hopp om att på något vis infiltrera sekten och på något vis få mer information om Tindrande Vishetens sekt. Konfrontationen sker själsligen genom Aldarians själavandring, men mannen i fråga är en allt för mäktig motståndare och Aldarian´s liv svävar i fara. Samma dag attackeras ni av en utsänd lönnmördare. Bern tar hand om det hela alldeles själv och bultar ihop lönnmördaren till ett knyte.

April 10

Natten mot den 10:e förhörs lönnmördaren och ni får utan problem ut att han är utsänd av sektledaren Vitas. Aldarians själsliga intrång drog blickarna mot er och denne Vitas agerade snabbt. Med hjälp av er fånge styr ni upp en träff med Vitas. Pönza lämnas som vakt på rummet emedan resten av följet försvinner iväg.

April 10

Ett möte upprättas med Vitas. Han och hans följe tillber dock inte Yarlah´t, kallad ”Jägaren i mörkret” utan någon annan vederstyggelse kallad Det Krälande Kaos. Det hela räcker gott och väl för er så ni går vidare med era planer att linda Vitas runt lillfingret och på så vis komma närmare ondskan. Under mötet åläggs ni en uppgift att föra fram en Kejserlig präst till altaret i Vitas katakomber för att visa er lydnad och hängivenhet till ondskan. Prästskrället behövs för att kontakta Det Krälande Kaos så en avrättning är i antågande.

April 10

Under mötet upptäcker Pönza utsända Sökare från Svarta Tornet. De undersöker dörren där följet mött upp Vitas och sysslar med något mystiskt. Magi månna?

April 11

Undersökningar görs på dörren där Svarta Tornets män varit och spejat. Grim upptäcker till sin förvåning att de satt ett märke på dörren. En dödskalle som endast kan skymtas om man studerat i Svarta Tornet, alternativt har en väldigt god insikt i magins outgrundliga vägar. Märket betyder att tillhållet skall rensas/renas inom 12 glas! Alltså, i gryningen den 12 kommer en hoper Kejserliga gardister storma stället med Inkvisatörer från Svarta Tornet i släptåg. Platsen är märkt som ett ondskans tillhåll och skall således renas.

April 11

Beslut fattas. Istället för att offra en oskyldig präst varnas Vitas i hopp om att det skall stärka banden. Vitas skrattar bort varningarna, men säger att han kommer att var borta innan gryningen. En mötesplats anordnas utanför Tirami, en glänta kallad Viskande skogen.

April 11

Efter mötet förföljs gruppen av utsända från Svarta Tornet och en inblandning med Vitas är inte av godo så det krävs lite list för att skaka av förföljarna.

Vitas näste..

Comments

wempa23

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.